Menu Close

Tag: גיבוי שרת

גיבוי, אחסון ושרותי ענן אחרים – למה זה לא יכול להיות פשוט יותר?

עולם הטכנולוגיה המשרדית עבר בשנים האחרונות מהפיכה משמעותית. שירותים שצרכנו משרתים שמוקמו פיזית במשרד שלנו כגון שרתי דואר, תיקיות הקבצים ושימוש בתוכנות המותקנות ברישיון “הולכים…